Yeni Doçentlik düzenlemesi ile ilgili genel kurul konuşması…

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkına Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, aslında bugün burada yaptığımız bu çalışma bir standart oluşturma nitelikli çalışmadır. Bu da kalite ve denetim için temel

Yeni Doçentlik düzenlemesi ve Üniversitelerarası Kurulun yapısı ile ilgili genel kurul konuşması…

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 3’üncü maddesine ilişkin vermiş olduğumuz öneri üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bu tasarıda, bu kanun maddesinin tasarısında 2547 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin (a) bendinde yer alan “Kuruluş ve işleyişi” kısmındaki

Mevlüt Karakaya TBMM’de Meclis Muhabirleriyle bir araya geldi…

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya TBMM’de Meclis muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Karakaya “Türkiye’nin Afrin operasyonu konusunda elinin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, “Haklı olunan yerde diplomasi de arkasından geliyor. ABD bu konuda suçüstü olmuştur. Aslında biliniyordu ama belki ilk kez bu